Christos S-a Înălţat !

Christos S-a Înălţat !

Christos S-a Înălţat !

[…Cunoaşterea este, ceea ce creierul  poate să priceapă !., rămâne strâns  legată de spaţiu şi de timp. Deja  eternitatea  şi înţelesul  infinitului sunt imposibil  de cuprins  pentru un creier uman. Exact ceea ce este inseparabil legat de Divinitate.

Nemişcat stă însă creierul în faţa  acelei Forţe  de necuprins , care se revarsă peste tot ce există , din care el însuşi  îşi soarbe propria activitate.,   …Ştiinţa este adecvată pentru urmărirea  spre o mai bună înţelegere, împărţire şi catalogare  a tot ceea ce obţine de-a gata de la Forţa Creatoare  care o precede; însă trebuie neapărat să eşueze , atunci când ea însăşi  vrea să erijeje  în conducere sau critică, atâta timp , cât ea se leagă strâns  de intelect, deci de capacitatea de înţelegere a creierului.
De aceea la o parte cu această tortură inutilă a unei sclavii spirituale!
Nu  degeaba ne îndeamnă marele Învăţător :” Deveniţi  precum  copiii  !”

Treziţi-vă  !  Priviţi în jurul vostru  !  Ascultaţi  în  voi  !  Numai aceasta vă poate deschide calea !  Dărâmaţi în voi zidurile dogmatice, rupeţi vălul , pentru ca LUMINA PURĂ  a  Celui Mai Înalt  să  poată  pătrunde  nevătămată  la voi.

Veţi şti în sfârşit , că sunteţi o parte  din marea Iubire  a Tatălui , o veţi cuprinde fără efort  şi întru totul, vă veţi uni cu ea şi astfel în fiecare zi, în fiecare ceas veţi câştiga ca un dar forţa nouă , care vă va înlesni  înălţarea din haos , ca un lucru firesc  !!

Citat   din  ABD – RU – SHIN “În lumina adevărului”