Floriile - Sărbătoarea Intrării Domnului Iisus în Ierusalim

Floriile – Sărbătoarea Intrării Domnului Iisus în Ierusalim

Floriile - Sărbătoarea Intrării Domnului Iisus în Ierusalim

„Din cauza păcatelor voastre a venit Mântuitorul, acest fapt este neîndoielnic şi literalmente corect. Faptul că El a murit din cauza vinovăţiei omenirii este de asemenea neândoielnic şi literalmente corect.

      Însă prin aceasta păcatele tale nu îţi sunt iertate ! Lucrarea de mântuire a salvatorului a constat în lupta cu întunericul, pentru a aduce omenirii Lumină, pentru a-i deschide calea spre iertarea tuturor păcatelor.

        De parcurs , fiecare trebuie singur să parcurgă acest drum, conform neclintitelor Legi ale Creatorului… De aceea este pe deplin corect când se spune: Din cauza păcatului vostru a venit Isus, a suferit şi a murit răstignit!

… Însă în aceasta nu se spune că tu nu ar trebui să-ţi achiţi singur propriile păcate!

Astfel răstignirea lui Isus nu poate pur şi simplu să spele păcatele tale proprii. Dacă s-ar întâmpla aşa ceva , ar trebui mai întâi răsturnate toate Legile Universului. Dreptatea marelui Creator nu ar putea permite ca cineva să ia asupra sa vina altuia, pentru a o ispăşi… nu se spune că fiecărui om în parte i se achită vina sa personală cât ai clipi din ochi, chiar îm momentul în care crede cu adevărat în cuvintele lui Isus şi trăieşte după ele. Însă dacă trăieşte după cuvintele lui Isus păcatele sale vor fi iertate. Fireşte doar încetul cu încetul, într-un timp în care are loc achitarea prin contravaloarea voinţei bune în efectul reciproc. Nu altfel. În schimb la cei care nu trăiesc după cuvintele lui Isus, iertarea este absolut imposibilă…

     …Cu aceasta însă nu se afirmă acum că numai apartenenţii bisericii creştine pot obţine iertarea păcatelor.

      Isus a vestit Adevărul. De aceea cuvintele sale trebuie de asemenea să conţină toate adevărurile altor religii. El nu a vrut să întemeieze o biserică, ci să arate omenirii calea adevărată care la fel de bine poate duce şi prin adevărurile altor religii. De aceea se găsesc în cuvintele Sale atâtea asemănări cu alte religii existente deja pe atunci.

Isus nu le-a extras din acele religii, ci, deoarece El a adus Adevărul, tot ceea ce era adevărat în alte religii trebuia să se regăsească în el…”

Extras din cartea”În lumina adevărului -vol.II” de Abd-Ru-Schin