La Botezul Domnului Iisus s-a văzut ”un foc în formă de balanţă şi o femeie cu chip de porumbiţă …”

[…Şi m-am pus în slujba lui Dumnezeu şi a poporului meu.

Ioan mai strigă: „Domnul ne a trimis un conducător pentru zilele dreptăţii între toţi şi-i aud paşii.”
Iisus veni spre Ioan pentru a primi botezul, un botez de pocăinţă prin care treceau toţi cei care vroiau să pregătească Noul Pământ. Iisus se apropie de Iordan şi intră în apă. Dar, deîndată ce îl zări pe Iisus, Ioan se tulbură şi refuză să-l boteze. Ucenicii lui Ioan crezură că e vorba despre vreun nobil sau despre un om din răsărit, din cei care călătoreau uneori pe cămile. Iisus avea un chip de o mare nobleţe şi veşmântul de o mare simplitate. Pentru că Iisus stăruia şi stătea cu picioarele în apă. Ioan se hotărî şi-l unse, zicându-i ceea ce-i spusese Iov lui Dumnezeu: „Ştiu că poţi totul şi că nimeni nu te va împiedica să faci ceea ce ai hotărât.”
În clipa în care Ioan îl boteza, am văzut un semn al cerului. Şi semnul era un foc în formă de balanţă şi o femeiecu chip de porumbiţă (În limbile semitice, Duhul Sfânt este de genul feminin.) şi am auzit o voce limpede în ceruri: „Tu eşti Fiul meu iubit, întru care am binevoit şi pe care vi-l trimit pentru a vă mântui.”

Şi am auzit vocea cu urechile mele şi am văzut cu ochii mei deschişi, şi pe loc am înţeles că pe acesta îl aşteptam, eu şi tot pământul. Dar el se amesteca printre ucenici şi în mulţime, fără să-l pot urma, dar nimeni nu-l urmă. Şi Ioan boteza bărbaţi şi chiar femei măritate.

El le striga tuturor: „Cel care vă cheamă este în mijlocul vostru. Veţi primi hrana din mâna lui, cuvântul de pe buzele sale, şi el vă va elibera.”

Soldaţii, ale căror lănci scânteiau în soare, strigau de departe; „Noi nu-l vedem! Ce
trebuie să facem ca să-l vedem?”

„Lăsaţi lăncile, rupeţi-le, le răspundea Ioan, aruncaţi armele şi hotărâţi-vă să nu mai ucideţi, căci cel ce varsă sângele fratelui său este blestemat, în această viaţă şi în cealaltă, de ai săi şi de Domnul. Scoateţi captivii din închisori şi eliberaţi-i pe cei pentru care aţi primit poruncă să-i crucificaţi. Dacă veţi continua să vă bateţi, nu veţi avea pace niciodată şi, dacă nu veţi trăi în pace, nu-L veţi vedea şi veţi fi alungaţi din împărăţia Lui!”….] Citat din”Evanghelia după Iuda”
……………………………………………….

Deci… s-a văzut femeia cu  chipul ca de porumbel din înalt, (nu porumbelul ) şi focul în formă de balanţă… în momentul Botezului Domnului. Şi tot aceasta a spus: „Tu eşti Fiul meu iubit, întru care am binevoit şi pe care vi-l trimit pentru a vă mântui.” Atunci Maria, mama domnului iisus era pe Pământ întrupată…