Profeții despre steaua albastră extrase din cartea lui Tom Kay ”Când va veni cometa”

 • Majoritatea profeţiilor sunt selectate din cartea lui Tom Kay „Când va veni cometa”.

  Scallion scria în martie 1993, într-un articol publicat în „Jurnalul despre modificările Pământului” :
  „Înainte de schimbările de pe faţa Pământului şi de modificările care vor surveni în cadrul conştiintei, forţele spirituale ne trimit călăuze care să ne pregătească pentru aceste evenimente. Perioada de pregătire este cunoscută sub numele de Tribulaţie – un ciclu de şapte ani care se încheie în 1998. La nivelul mental aceste evenimente sunt percepute ca îndemnuri provenite dinlăuntrul nostru. Pe măsură ce schimbările se produc, apar şi semne exterioare, precum manifestările spirituale şi minunile cereşti. Un asemenea semn ceresc este Steaua Albastră. Imaginaţi-vă cum o stea albastră care se deplasează pe cer la intervale regulate, ca o cometă, numai că obiectivul său ceresc este pura energie, o stea materializată de forţele spirituale şi formată din fiinţe uşoare. Aceşti îngeri suflete la cel mai înalt nivel, prin propria lor evoluţie spirituală s-au unit într-o singură entitate pentru a sluji un scop. Această stea s-a deplasat pe cer la intervale diferite, trecând încet, oprindu-se şi rămânând complet nemişcată. Ea a vizitat Pământul de mai multe ori, cel mai recent în urma cu 2000 de ani când a apărut pentru puţin timp, mişcându-se cu repeziciunea fulgerului şi traversând perioade mari de timp în doar cateva clipe. În acea perioada ea a împlinit vechile profeţii şi a vestit naşterea Lui Mesia, care trebuia să-i amintească omului despre natura sa Divină. Aceeaşi stea a mai vizitat Pământul şi acum 12000 de ani, pentru a avertiza lumea asupra potopului ce avea să vină pe  Pământ -scufundarea Atlantidei. În urmă cu 26000 de ani Steaua Albastră a întrerupt forme fizice ale Stăpânului Său, pentru a face cunoscute legile universale ale Unicităţii, sau Legea Celui Unic. Steaua Albastră a fost vizibilă mai multă vreme în alte perioade, ca de exemplu, acum 54000 de ani, când a avut loc inversarea polilor. De fiecare dată, steaua a venit deoarece a fost chemată şi deoarece era necesară în timpul tranziţiilor. Şi acum Steaua Albastră revine.”

  O profetie din 1850, a unei vizionare a bisericii, Magdalene Porzat, afirmă că:
  ” Este necesar ca Dumnezeu să trimită Duhul Său pentru a reânnoi faţa Pământului printr-o altă creaţie. Veţi vedea focul din adâncuri care va arde şi va schimba totul. Dragostea Lui Dumnezeu va veni pentru a îmbrăţişa, transfigura lumea. Cei care cred în A Doua Venire nu se aşteapta ca Isus să rămâna în văzduh când revine în atmosfera planetei Pământ.”

  Edgar Cayce afirma acelaşi lucru în 1933:
  ”Căci El va veni la fel cum a plecat, cu trupul pe care l-a ocupat în Galileea. Trupul pe care L-a format, care li s-a arătat lui Filip şi lui Ioan.
  Întrebare: Intrăm în perioada de pregatire pentru venirea Lui?
  Răspuns: Mai degrabă în perioada de test.
  Această ultimă afirmaţie sugerează că înainte de revenirea Lui Isus omenirea va trebui testată la”şcoala marilor încercări” Dar de ce? Există două curente de gândire care se referă la semnificaţia celei de-A Doua Veniri. Primul afirma că Isus va reveni în trupul său fizic şi va schimba lumea, făcând minuni şi învingând răul. Al doilea crede, că El nu se va înfăţişa în forma sa trupească, iar doctrina Celei de-A Doua Veniri semnifica „o conştiinţă cristică ce va infiltra conştiinţa rasei umane şi va schimba lumea. E.Cayce afirma că ambele teorii sunt corecte într-o oarecare măsură.”
  …Şi are mare dreptate, prezentul şi viitorul confirma şi va confirma acest lucru.
  În capitolul închinat Răpirii, Jeffrey spune că:
  ”Chiar înainte de perioada de încercări Isus (completez eu –Duhul său cel Sfânt, dar acelaşi Mare Spirit!) se va întoarce pe Pământ şi va schimba ”substanţa” corpurilor fizice ale celor care cred în El „într-o clipeală din ochi”, exact ca şi trupul Lui de Slavă de după înviere. Cei care au murit se vor înălţa şi vor fi schimbaţi primii, urmaţi de cei care sunt încă în viaţă. Apoi va avea loc schimbarea sfinţilor Lui….”

 • 7575
 • În 1934 E. Cayce a identificat „Mesagerul înfocat” cu „Steaua Sa” şi a sugerat că:
  ”Acele personae care Îl caută pe Dumnezeu şi care ascultă de poruncile Sale vor fi călăuzite de energia spirituală a Stelei Sale pentru a pătrunde în dimensiunea cea mai sacră a propriilor fiinţe prin meditaţie, deoarece energia stelei va afecta tot ceea ce există pe Pământ. În ceea ce priveşte schimbările materiale, ele vor fi un semn că aceste lucruri se vor împlini curând, după cum le-a fost descoperit oamenilor din vechime, Soarele se va întuneca, iar pământul se va crăpa în diverse locuri – şi apoi SE VA PROCLAMA – prin intercepţia spirituală din inima şi mintea celor care au căutat calea Sa – că Steaua Sa a apărut şi îi va călăuzi pe cei care pătrund în dimensiunea cea mai sacră a propriilor fiinţe. Deoarece Dumezeu Tatăl, Dumnezeu Învăţătorul, Dumnezeu Regizorul, trebuie să se afle pentru totdeauna în cei care Îl recunosc, deoarece El este în primul rând un Dumnezeu Personal şi prin manifestarea sa în inima şi în acţiunile trupului, ale individului, EL SE ARĂTA OAMENILOR.”
 • 7537bujr1dddg
 • Profetul Ramala afirma deasemenea:
  ”Orice va fi posibil în Noua Eră. Rasa umană care va păşi pe Pământ în Epoca Acvatica va fi foarte diferită şi va vibra la note diferite. Îngerii şi marii Învăţători vor fi prezenţi pe Pământ în formă fizică, vor merge şi vor vorbi cu oamenii. Întreaga structură a materiei, frecvenţa la care traiţi şi vibraţi, precum şi fiinţa voastră vor fi modificate. Prin urmare, un singur lucru, un singur factor vă poate asigura supravieţuirea. Dacă întradevăr aceasta este preocuparea voastră în ciclul natural al schimbărilor. Căci El va construi trupul pe care îl doriţi, el va schimba structura atomică a făpturii voastre şi vă va pregăti astfel pentru viaţa din Mileniul ce va veni – Era Acvatică de Aur.”Tot profetul Ramala spunea in 1980:
  ”…Cei care vor fi credincioşi vor supravieţui. Când spun supravieţuire nu mă refer neapărat la trupul fizic, ci la supravieţuirea Spiritului în planurile superioare ale vieţii. Căci Ziua Judecăţii se apropie, clipa când se va alege grâul de neghină, pentru că acest sistem planetar să progreseze în spirala evoluţională. Aceasta nu înseamnă că cei care nu vor fi credincioşi vor fi exterminaţi, nimiciţi. Ei se vor întoarce la o Energie de grup şi vor îngădui astfel, celor care şi-au câştigat dreptul la individualitate, care au recunoscut individualitatea finiţei lor, să progreseze pe cărarea evoluţiei şi să-şi implinească potenţialul.”În Mesajul Graalului se spune că :
  ” Dumnezeu este obligat să intervină. Astfel va apărea Mileniul. Creaţia poate fi ajutată doar cu forţa…Astfel omul va sta în faţa Dumnezeului său. Pentru aceasta el trebuie să dea socoteală. Aceasta este semnificaţia şi necesitatea Regatului Lui Dumnezeu pe Pământ…Mileniul va deveni o şcoală pentru omenire, unde ei trebuie să înveţe cum să se comporte cu această Creaţie Ulterioară, cum să gândească şi cum să acţioneze, astfel încât să-şi îndeplinească în mod corect sarcina ce le-a fost menită şi, prin urmare, să poată obţine fericirea…În timpul miei de ani doar voia lui Dumnezeu va stăpâni şi fiecare spirit uman trebuie să I Se supună imediat ce trece de Judecată.”
 • ssv
 • Există o viziune a lui Gordon – Michael Scalion avută din 1979
  În iulie 1995 a întrebat sursa sa despre aceasta, despre semnificaţia Stelei Albastre (din aceeaşi carte redata:”Când va veni cometa” :
  Întrebare: – Explică-mi te rog viziunea aceasta, care se repeta încă din 1979…În viziunea mea mi se arăta sistemul nostru solar, adică Soarele şi celelalte planete, care se rotesc în jurul unui alt soare – de culoare portocalie. În timp ce observam această mişcare, o stea albastră de mici dimensiuni a apărut din spatele Soarelui nostru.
  – Răspuns : Aceasta se va întâmpla. Sistemul solar va deveni binar.
  – Întrebare: Cum se va întampla?
  – Răspuns : Toate sferele (planete şi stele) au un ciclu. Pentru unele este relativ scurt, în acest caz (al Pământului) este de 365 de zile. Pentru altele ciclul este lung şi se măsoară mii şi  milioane de ani. Soarele are şi el un ciclu cu alte sfere. Pe măsură ce se deplasează pe cerul cunoscut sau necunoscut el intră sub influenţa altor sori şi ei aflaţi în călătorie. Ceea ce ţi s-a arătat în legătură cu Steaua Albastră a fost această stea care intră în Sistemul Solar transformându-l într-un sistem binar, pentru o anumirtă perioadă.
  – Întrebare: Această perioadă are cumva vreo legatură cu ”Mileniul Păcii”?
  – Răspuns : Da.
  – Întrebare: Va rămâne Steaua Albastră după această perioadă?
  – Răspuns : Ea va dispare în spatele Soarelui datorită ciclului său. Apoi va fi vizibilă timp de 1800 de ani, după care va începe un nou ciclu.
  – Întrebare: Cum va arăta Steaua Albastră ziua şi seara?
  – Răspuns : Pe timpul zilei va fi ca o lumină argintie de o sută de ori mai strălucitoare decât oricare altă stea a dimineţii, ceea ce va duce la crearea unei noi scale de magnitudine. În astronomie, termenul de magnitudine se referă la strălucire. Seara va fi ca o a doua Lună.
  – Întrebare: Explică te rog acea parte a viziunii mele unde apare Sistemul nostru Solar care se roteşte în jurul Soarelui portocaliu.
  – Răspuns : După cum Luna e menţinuta pe orbită în legătură şi cu Pământul şi cu Soarele, tot aşa Soarele vostru este menţinut pe orbită de tovarăşul său, celălalt soare.
  – Întrebare: Este Steaua Albastră tovarăşa Soarelui nostru?
  – Răspuns : Nu, Steaua Albastră este tovarăşa lui Sirius Beta.- Întrebare: Dacă nu este vorba de Steaua Albastră, atunci care veste steaua tovarăşă?
  – Răspuns : Arcturus.
  – Întrebare: De ce mi s-a arătat mie?
  – Răspuns : Aceste influenţe vor guverna următoarea rasă.
  – Întrebare: Cum este posibil? Arcturus este oare atât de departe în comparaţie cu distanţa dintre Pământ şi Soarele nostru.
  – Răspuns : Distanţa este doar un aspect al problemei. Cel mai important element este alinierea sferelor. Iată: Soarele vostru guvernează tot sistemul său, inclusiv Pământul vostru. Ceea ce se întâmplă cu el, de pildă petele solare, deplasările magnetice şi rotaţia sa afectează toate formele de viaţă şi toate sferele din acest sistem. Aurora boreală este un astfel de efect vizibil, care disturbă de multe ori sistemele electrice, sateliţii, dar şi animalele şi oamenii. Aceste lucruri se produc pe suprafaţa Soarelui care se află la milioane de kilometri depărtare, însă afectează şi Pământul. După cum Pământul este afectat de acest Soare, tot aşa Soarele este afectat de alţi sori. În anumite momente sau cicluri, poziţia Soarelui faţă de tovarăşa sa este afectată în diferite moduri. Emanaţiile sale sunt modificate în funcţie de influenţe interne şi externe. Acest fenomen provoacă, la rândul lui, o reajustare a celorlalte sfere din acest sistem şi din altele.
  – Întrebare: Parcă este astrologie?
  – Răspuns : Astrologia se bazează pe aceste concepţii.
  – Întrebare: Cum vor afecta Steaua Albastră şi Arcturus harta astrologică?
  – Răspuns : Patrunderea Stelei Albastre în acest sistem, dacă va fi corect înregistrată, ar putea oferi călăuzire, deoarece acest soare va avea un efect puternic asupra sufletului. Tineţi minte că astrologia indică doar evenimentele potenţiale, sau forţele la lucru. Numai entitatea (persoana) poate determina rezultatele – liberul arbitru.Întocmai după cum Luna guvernează trupul efectiv, iar Soarele guvernează personalitatea, tot aşa şi Steaua Albastră va guverna Sufletul. Nu înţelegeţi greşit. Şi Luna, Soarele si alte planete afectează Sufletul, dar Steaua Albastră va avea o influenţă diferită. Sufletul învaţă din experienţa sa obţinută prin încarnările fizice sau nonfizice. În viitorul foarte apropiat, pe aceasta structură, se va include un nou efect, datorită apariţiei unui Al Doilea Soare. Vibraţiile Stelei Albastre vor oferi sufletului posibilitatea de a comunica mai uşor cu gazda sa.- Întrebare: Adică în viitorul apropiat oamenii vor putea comunica în mod conştient cu sufletele lor?
  – Răspuns : Ei pot şi acum şi au putut întotdeauna. Totuşi , majoritatea au negat această posibilitate, deoarece spiritul uman a pătruns şi mai adânc în materia fizică, iar lumea materială prezintă mai mult interes decât cea spirituală. În scurt timp însă totul se va schimba, deoarece noul mileniu va aduce o renaştere. Dumnezeu şi omul vor merge din nou mână în mână.
  – Întrebare: Toţi oamenii?
  – Răspuns : Toţi care vor putea reveni în timpul Noii Ere.
  – Întrebare: Unii nu vor reuşi?
  – Răspuns : Steaua Albastră şi noile vibraţii de pe Pământ sş Soare vor crea o nouă materie sau vibraţie. În vreme ce astăzi, de pildă, oricine poate pătrunde pe Pământ, în curând doar cei care şi-au dezvoltat matricea spirituală necesară vor putea veni pe Pământ.
  – Întrebare: Ce se intamplă cu cei care nu au vibraţiile necesare?
  – Răspuns : Ei vor avea şansa unor noi lecţii în dimensiuni recent create. Dacă ei vor dobândi vibraţiile necesare în aceste locuri, vor avea posibilitatea de a veni pe Noul Pământ.”
 • www.pinerest.com 4
 • ”Cayce a făcut adesea referire la Steaua Arcturus, tovarăşa Soarelui nostru. El a numit-o „cea frumoasă, cea minunată” şi a spus că ea reprezintă acea dimensiune a Universului de unde sufletele umane pleacă pentru alte experienţe evoluţionale, după ce şi-au încheiat stagiul de dezvoltare  a sufletului acolo.”O părere personală:
  V-aţi întrebat vreodată de ce se vede din ce în ce mai des şi de o intensitate atât de mare Haloul Soarelui nostru??… Eu cred că tocmai pentru că din spatele său este un soare şi mai strălucitor, care se apropie şi care îşi reflectă lumina pe după marginile Soarelui cunoscut. Haloul soarelui este de fapt baza piramidei de lumină reflectată – până unde a putut pătrunde lumina în adâncime…de la… Steaua Albastră !
 • Surse imagini: www.desktopnexus.com  &  www.pinerest.com