"Rusaliile" - Pogorârea Duhului Sfânt: Revărsarea Luminii pe Pământ! !

“Rusaliile” – Pogorârea Duhului Sfânt: Revărsarea Luminii pe Pământ! !

"Rusaliile" - Pogorârea Duhului Sfânt: Revărsarea Luminii pe Pământ! !

Revărsarea Luminii pe Pământ !

         “Pentru mulţi, cuvântul „Graal” evocă diverse imagini şi sentimente. Graalul a fost adesea descris în legende şi poeme. În acestea, i-a fost dat un sens prea pământesc sau a devenit ceva de căutat în plan fizic şi de găsit pe Pământ, iar în alte cazuri a fost considerat culmea unui ideal la care omul trebuie să aspire. Aceste legende şi poeme legate de Graal au avut o valoare morală bună, însă sunt departe de adevăr.

       De asemenea, Graalul nu este cupa cu care Iisus a sărbătorit ultima masă cu ucenicii Săi, cupă care a fost ulterior folosită să colecteze sângele Său vărsat pe cruce.
Graalul nu este ceva simbolic, nici ceva pământesc-fizic, având puteri spirituale nebănuite care vor aparţine celor care îl găsesc, ci este ceva real.      Graalul există la culmea Creaţiei şi el este legătura şi punctul de transformare a Forţei Divine pentru creaturile lui Dumnezeu.

      Graalul este un potir plin de Forţă, care radiază Lumină. De aici avem denumirea „Potirul Graalului”. De asemenea, Graalul este ceva personal, identitatea unei persoane care este strâns legată de Duhul Sfânt, şi astfel devine un mijlocitor între omenire şi Dumnezeul ei. Duhul Sfânt mijloceşte etern între Dumnezeu şi Creaţie, în timp ce Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit din Dragostea Tatălui Său să ne înveţe cum ar trebui să trăim ca să fim pe placul Celui care ne-a făcut.

        Graalul este originea a tot ceea ce există în Creaţie şi el este etern. La anumite momente bine determinate, care au loc o dată pe an în plan pământesc, Forţa Creatorului nostru curge intensificată în Creaţie prin Graal, astfel ca făpturile şi Creaţia ca atare să aibă posibilitatea unei continue existenţe. Acest flux de Forţă din Graal curge în jos şi, prin utilizarea corectă de către creaturi, este atras din nou în sus înspre Graal, în formă modificată. Fluxul acesta se aseamănă circulaţiei sangvine, având Graalul ca inimă. De acest flux şi în consecinţă, de Graal, depinde existenţa şi întreţinerea întregii Creaţii.

      Din radiaţiile Graalului se ridică o cetate numită Cetatea Graalului. Ea, ca şi Graalul însuşi, este dincolo de limitele noastre, fiinţele umane. Cele mai înalte şi desăvârşite spirite slujesc acolo într-o dedicare şi fidelitate de nezdruncinat. Prin activitatea lor există posibilitatea de sprijinire şi ajutorare a altor fiinţe spirituale de specii mai joase, cărora li s-a permis să le presimtă pe acestea ca fiind cavalerii Sfântului Graal.

        Graalul este amintit şi în Biblie, în Apocalipsa lui Ioan, unde se vorbeşte despre „sursa apei vii” şi despre Cel care este „Alfa şi Omega” al Creaţiei, ceea ce este întru totul corect.
Pentru noi, valoarea acestei cunoaşteri stă în imboldul primit, precum şi în legăturile făcute între noi şi sferele mai de sus, care sunt ajutoare pentru înălţarea noastră, dacă străduinţa este umilă şi pură.

http://www.mesajgraal.ro/