« Sfânta Treime – Voinţa Divină! » (Abd-ru-schin – “În Lumina Adevărului” – Mesajul Graalului)

        

         … Dumnezeu, în iubirea Sa, printr-un act al voinţei Sale, a desprins o parte din El-Însuşi şi a încarnat-o în trup şi sânge, într-un corp uman de sex masculin, Isus din Nazaret, devenit de atunci Cuvântul încarnat, Iubirea divină încarnată, Fiul lui Dumnezeu.
         Această parte, astfel separată şi totuşi rămânând strâns legată de El, a devenit, prin aceasta, personală. Urmare a încarnării, ea a rămas aşa, chiar după părăsirea corpului pământesc şi după reunificarea Sa cea mai strânsă cu Dumnezeu-Tatăl.
       Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul sunt deci doi şi de fapt sunt unul singur!
        Dar Sfântul-Duh? Cristos însuşi a spus că e adevărat că multe păcate împotriva lui Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul pot fi iertate, dar niciodată păcatele împotriva Sfântului-Duh.
       Sfântul-Duh este, deci, mai sus sau mai important decât Dumnezeu-Tatăl sau decât Dumnezeu-Fiul? Această întrebare a preocupat deja multe suflete, a încurcat deja mulţi copii.
       Sfântul-Duh este duhul Tatălui, care, separat de El, acţionează complet independent în întreaga creaţie, şi care, la fel ca şi Fiul, rămâne totuşi strâns legat de El, este una cu El. Legile de neclintit ale creaţiei, care, cu firele lor, traversează întregul Univers şi care provoacă legea efectului reciproc, soarta omului sau karma sa, vin de la … Sfântul-Duh sau, mai exact: din activitatea Sa.
        De aceea Domnul a spus că nimeni nu poate păcătui nepedepsit împotriva Duhului-Sfânt, pentru că ispăşirea se întoarce la autor, la punctul său de plecare, prin inflexibila şi infailibila lege a efectului reciproc, fie ce ar fi, bine sau rău. Şi la fel cum Fiul lui Dumnezeu vine din Tatăl, la fel Sfântul-Duh vine din Tatăl. Deci amândoi sunt părţi din El, Îi aparţin întru totul, imposibil de despărţit, fără una dintre ele o parte din El ar lipsi. La fel ca braţele unui corp, executând acţiuni independente, dar aparţinând în acelaşi timp corpului dacă el vrea să rămână întreg, şi neputând executa acţiuni independente decât în legătură cu întregul, adică formând un tot împreună cu el.
         Aşa este Dumnezeu-Tatăl în toată puterea şi înţelepciunea Sa: la dreapta Sa, Dumnezeu-Fiul, ca o parte din El, Iubirea, şi, la stânga Sa, Dumnezeu Sfântul-Duh, Dreptatea. Cele două părţi separate din Dumnezeu Tatăl şi aparţinându-I cu totul.
         Este Trinitatea unui singur Dumnezeu!
Abdruschin – “În Lumina Adevărului” – Mesajul Graalului
« Voinţa Divină! »