Și alte profeții…

[Un curent subteran mistico-religios, popular şi mesianic, persistă de aproape o sută de ani printre creştinii ortodocşi practicanţi din România. Alimentat în perioada interbelică şi de către profetul popular Petrache Lupu, căruia Moşul-Dumnezeu i-ar fi spus că “Dacia [România] va redeveni centrul spiritual al lumii!”, textul mesianic ce a lansat curentul mistic al “noului pământ al făgăduinţei”, al “Noului Ierusalim” sau al “noului Sion” este atribuit indianului Sundar Singh. Nici mai mult, nici mai puţin, acest mesaj divin, care a circulat destul de mult în mediile monahale, anunţa poporul român că va fi alesul lui Dumnezeu pe pământ, în locul poporului evreu, iar România sau oraşul Bucureşti vor fi Noul Ierusalim .
Iată fragmente din acest text:

“Vestirea Noului Ierusalim!

Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane! (PSALMUL 147,1)
Să audă popoarele şi limbile că vin cu Ierusalimul cel de Sus să-l aşez pe pământ şi să pun în mijlocul lui cele scrise în Carte. Vin să aleg iarăşi Ierusalimul… Duhurile lui Dumnezeu suflă peste pământ şi cine se încumetă să-Mi tulbure planurile? Să vină să se lupte cu Mine, să vină să judece între Mine şi via Mea… O Babiloane, cum ai căzut tu din cer, tu care ziceai că-ţi vei aşeza sălaşul în muntele Meu cel sfânt.
…Scoală-te România Mea, ridica-te iubito, scutură-ţi jugul şi vino spre mărire, o, cetatea Iubirii Mele… O, că te-au înrobit străinii şi te-au necinstit, că ţi-au făcut lege şi te-au silit să te tai împrejur! O, România Mea, ţi se apropie ziua schimbării la faţă şi vin să Mă sălăşluiesc întru tine, că tu eşti scaunul măririi Mele, tu eşti Ierusalimul gloriei Mele,… şi toate popoarele vor veni să te vadă, că porţile tale vor fi deschise zi şi noapte… Vei fi Mie templu de mărire şi te vei numi Ierusalimul cel nou, că eu îţi dau nume nou, iubito, cetate iubită.
Şi voi ridica un om care va fi vrednic să la cinstea şi binecuvântarea şi puterea, şi-l voi chema din Egipt, căci cei ce l-au înstrăinat şi au vrut viaţa lui nu vor mai fi atunci. Căci Eu voi întinde mâna şi voi lua din tine hrană şi te vei duce apoi la fiul cel vândut şi alungat şi el va plânge şi te va îmbrăţişa şi te va iubi şi va veni şi-ţi va sluji ţie, că el este de la Mine şi cine este cel ce se va ridica împotriva planurilor Mele cele din veac?
…Şi tu, România iubirii Mele, cetatea iubirii Mele, vei vedea pe cei ce veneau să te blesteme, căci vor lua calea lui Valaam, fiindcă tu eşti binecuvântată şi mare cu Mine, iubito, că de la naştere te-am iubit… Şi se va cânta în tine cântare nouă şi nimic necurat nu va mai intra în tine. O, România Mea iubită, ieşi din Babilon, fugi de desfrânare şi sfinţeşte-te cu Mine ca să nu guşti din pedeapsa Babilonului.
…Şi va izvorî din tine râu de viaţă si voi aşeza în mijlocul tău pomul vieţii…Iubiţi căile Mele, înţelepţilor, că se coboară Dumnezeu peste cei slabi, ca să facă de ruşine pe cei tari, că a ascuns Dumnezeu tainele Sale de înţelepţii pământului…
România Mea, fiii tăi umblă pe căi deşarte; înţelepţii tăi dorm şi se poticnesc; dreptul piere şi nimeni nu ia aminte, şi Domnul este străin la tine. Învăţătorii legii se poticnesc pe timp de zi şi n-au putere să împartă viaţa de la Mine. De la mic până la mare iubesc calea pierzării şi nimeni nu Mă mai are pe Mine. Iată, vin cu văpaie, vin să scot răul din tine, vin să te curăţesc şi să te înnoiesc, vin să fac centri noi şi pământ nou, vin la tine, România Mea. Că Domnul întru tine binevoieşte şi se măreşte, iată, sun din trâmbiţă, ridică-te, iubito, scutură ţărâna de pe tine, spală-te, România Mea, că Domnul se uneşte cu tine. Iată, vin să-ţi despecetluiesc izvoarele, vin să-ţi descopăr fântânile, vin să-ţi deschid porţile, că cine te va iubi, după dreptate te va iubi, iubito.
…Şi voi ridica [din tine] un neam mare, un neam ales, o preoţie sfântă şi voi revărsa duhul mângâierii şi al măririi peste fiii ascultării. România mea. Ierusalimul măririi Mele, tu vei fi gloria Mea, iubito, şi din tine va răsări peste popoare cântare nouă… Bucură-te Noule Ierusalime, bucura-te România Mea, că iată, vine domnul la tine._
…Vom reproduce acum (aşa cum a fost publicată în lucrarea Cucuveaua cu pene roşii) interceptarea unei discuţii făcută de serviciile secrete româneşti cu câţiva ani înainte de răsturnarea regimului socialist (comunist) prin ceea ce s-a numit “revoluţie”. Este vorba de discuţia avută între câţiva agenţi sionişti desfăşurată în România cu oamenii lor de legătură:
” Să nu uitaţi că pământul României a fost ales ca loc de pace pentru neamul lui Dumnezeu. Nimic nu este mai rău decât împlinirea acestei profeţii pentru copiii lui Israel. Tocmai de aceea trebuie să luptăm şi să câştigăm pământul făgăduinţei… Noi stăm acum în umbră cu organizaţia noastră (secretă). Marile puteri nu mai pot face acum nici cel mai neînsemnat acord fără ca noi să luăm parte. Autoritatea va trece în stradă, adică într-un loc public, şi noi ne-o vom însuşi!”. ]